Titulní strana » Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Správce

Správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) je společnost:


ECKOLD & VAVROUCH, spol.s r.o.

Jilemnického 8
614 00 Brno
IČ: 49454692
DIČ: CZ49454692
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 13067

Oprávněná osoba:


Ing. Martin Vavrouch
tel: + 420 603 255 380
email: eckold@volny.cz

(dále jen „správce“)


Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s poptávkovým formulářem nebo objednávkou

 • jméno a příjmení
 • adresa pro zaslání objednaného zboží
 • fakturační adresa
 • DIČ
 • emailová adresa
 • telefon

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem

 • vyřízení vaší poptávky
 • vyřízení vaší objednávky
 • vyřízení případné reklamace
 • zodpovězení vašich dotazů

Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování

 • osobní údaje k objednávce zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven účetní doklad
 • osobní údaje k vyřízení reklamace zpracováváme 5 let ode dne ukončení reklamačního řízení
 • osobní údaje k vyřízení vašich dotazů zpracováváme po dobu 2 let pro případné další řešení vašich problémů.

Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, správce v některých případech využívá ke zpracování vašich údajů třetích stran, které jsou naší společností pečlivě prověřeni a jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či jejich jinému zneužití. Vaše osobní údaje zpracovávají třetí strany v souladu s nařízením, jsou vázáni povinnosti mlčenlivosti a nesmějí využívat poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetí strany, kterým poskytujeme vaše informace jsou:

 • externí účetní ke zpracování faktur
 • přepravní společnost Česká pošta, PPL, GLS

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo od správce údajů požadovat:

 • informace, jaké osobní údaje o vás zpracovává
 • vysvětlení ohledně zpracování údajů
 • požádat o přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat změnit nebo aktualizovat
 • požádat o výmaz těchto osobních údajů, pokud nedojde k uzavření smlouvy
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů

Kategorie katalogu

Kontakty

Adresa provozovny:
ECKOLD & VAVROUCH, spol. s r.o.
Trnkova 117F
628 00 Brno

Stroje a zařízení:
tel./fax: +420 545 241 836
E-mail: eckold@volny.cz
Mobil: 603 255 380

Dmychadla a příslušenství:
Tel./fax: +420 545 241 836
E-mail: cov@eckold.cz
Mobil: 734 621 181

Plynové vzpěry:
Tel./fax: +420 545 211 582
E-mail: pv@eckold.cz
Mobil: 734 621 180