Falcování - drážkování

je osvědčená spojovací metoda k nehlučnému a čistému přimáčknutí hrany plechu. Tento způsob tváření se využívá především v automobilovém průmyslu.

Podle vedení nástroje rozlišujeme falcování volně vedeným nástrojem, které je vhodné pro malé série a zkušební výrobu a falcování s přípravkem pro větší série.

falcování s přípravkem
Falcování - drážkování
Falcování - drážkování

Kategorie katalogu

Kontakty

Adresa provozovny:
ECKOLD & VAVROUCH, spol. s r.o.
Trnkova 117F
628 00 Brno

Stroje a zařízení:
tel./fax: +420 545 241 836
E-mail: eckold@volny.cz
Mobil: 603 255 380

Dmychadla a příslušenství:
Tel./fax: +420 545 241 836
E-mail: cov@eckold.cz
Mobil: 734 621 181

Plynové vzpěry:
Tel./fax: +420 545 211 582
E-mail: pv@eckold.cz
Mobil: 734 621 180